Инспектори по труда се включиха като доброволци в дейностите в с. Богдан и с. Каравелово, област Пловдив

По призив на областния управител на област Пловдив – Ангел Стоев, инспектори по труда на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пловдив се включиха като доброволци в дейностите по отстраняване на щетите, нанесени от големите наводнения в с. Богдан и с. Каравелово, област Пловдив.

Заедно с представители на други държавни администрации инспекторите по труда изпълниха своя граждански дълг да помогнат за по-бързото връщане на засегнатите села към нормалния живот.

Служителите на ИА „Главна инспекция по труда“ показаха за пореден път, че над професионалния дълг за гарантирани и защитени трудови права, стои преди всичко отношението към човешката болка и желанието да се помага на нуждаещите се.