Съобщение изх. №22074220/17.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "СТРУМА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Съобщение изх. №22074220/17.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "СТРУМА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД относно съставени АУАН №№ 05-2200097, 05-2200098 и 05-2200099 – всичките от дата 21.07.2022 г.

Съобщение с изх. 22073956/16.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" Стара Загора, гр. Стара Загора, до г-н Христо Георгиев – управител на „Гали 2017“ ЕООД

Съобщение с изх. 22073956/16.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" Стара Загора, гр. Стара Загора, до г-н Христо Георгиев – управител на „Гали 2017“ ЕООД, относно съставен АУАН № 24-003075 с дата 15.07.2022 г.

Съобщение с изх. №22073819/15.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" Софийска област – гр. София, до ЕТ „СИРИУС – 2000 – ИВО ЦВЕТКОВ“

Съобщение с изх. №22073819/15.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" Софийска област – гр. София, до ЕТ „СИРИУС – 2000 – ИВО ЦВЕТКОВ“ относно съставени АУАН № 23-2200369; АУАН № 23-2200370; АУАН № 23-2200371от 08.08.2022 г. – всички от 21.06.2022 г.

Съобщение с изх. №22073307/12.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" Смолян – гр. Смолян, до „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ДЕВИН“ ЕООД

Съобщение с изх. №22073307/12.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" Смолян – гр. Смолян, до „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ДЕВИН“ ЕООД относно съставен АУАН № 21-2200082 от дата 05.08.2022 г.

Съобщение с изх №22073120/11.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" Плевен – гр. Плевен, до „ТРАНСПОРТ ИНТЕРБУЛ” ЕООД

Съобщение с изх №22073120/11.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" Плевен – гр. Плевен, до „ТРАНСПОРТ ИНТЕРБУЛ” ЕООД относно съставен АУАН № 15-2200232 от 08.08.2022 г.

Съобщение с изх №22071457/05.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" Благоевград – гр. Благоевград

Съобщение с изх №22071457/05.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" Благоевград – гр. Благоевград, до „НЕВИ ЕКСИМ” ЕООД относно съставени АУАН № 01-2200071, № 01-2200072, № 01-2200073, № 01-2200074, № 01-2200075, № 01-2200076, № 01-2200077 и № 01-2200078 – всички от 15.04.2022 г.

Съобщение с изх №22070724/03.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" Варна – гр. Варна, до Валентина Манолова Костадинова – управител на „ВАЛЕНТИ ЕМ КА“

Съобщение с изх №22070724/03.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" Варна – гр. Варна, до Валентина Манолова Костадинова – управител на „ВАЛЕНТИ ЕМ КА“, относно съставени АУАН с №03-2200656; №03-2200659; №03-2200662 – всички с дата 29.06.2022 г.