Съобщения по чл. 416, ал.3 от КТ и чл. 79, ал.2 от ЗТМТМ

Съобщение изх. №24011083/20.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Плевен до "БЕГЛЕЖ 2003 – ГЕОРГИ ЛАЛОВ" ЕООД

Съобщение изх. №24011083/20.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Плевен до "БЕГЛЕЖ 2003 – ГЕОРГИ ЛАЛОВ" ЕООД относно съставен/и АУАН №№ 15-2400059, 15-2400060 и 15-2400061 – всичките от дата 12.02.2024 г.

Съобщение изх. №24010215/20.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕФЕКТ БИЛД ЛОЗЕНЕЦ" ЕООД

Съобщение изх. №24010215/20.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕФЕКТ БИЛД ЛОЗЕНЕЦ" ЕООД относно съставен/и АУАН №01-2300617 и №01-2300618 – всичките от дата 17.11.2023 г.

Съобщение изх. №24010035/15.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД

Съобщение изх. №24010035/15.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД относно съставен/и АУАН №21-2400002 и №21-2400003 – всичките от дата 08.01.2024 г.

Съобщение изх. №24009983/14.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ЛУУП ТИ ЕС" ЕООД

Съобщение изх. №24009983/14.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ЛУУП ТИ ЕС" ЕООД относно съставен/и АУАН №№ 03-240005, 03-240006 и 03-240007 – всичките от дата 23.01.2024 г.

Съобщение изх. №24008548/08.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до г-н Тошо Миленков

Съобщение изх. №24008548/08.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до г-н Тошо Миленков относно съставен/и АУАН №№ 13-2400053, 13-2400054, 13-2400056, 13-2400057, 13-2400058, 13-2400059, 13-2400060 и 13-2400061 – всичките от дата 12.01.2024 г.