Работа на български граждани в чужбина

Българка си получи заплатата след съвместни действия на Инспекцията по труда и немски партньори

Историята е част от видео за ефекта от трансграничния проект „Еврокомандироване“

Българка, заминала на гурбет в Германия, получи неизплатени възнаграждения благодарение на съвместните действия на Българската инспекция по труда и Берлинския консултативен център “Миграция и достоен труд” (BEMA).

Брошура „НА ГУРБЕТ: Моите права като командирован работник в Германия”

Брошурата е създадена в резултат от съвместния план за действие между ИА ГИТ и Берлинския консултативен център “Миграция и достоен труд” (BEMA) в рамките на проект „Еврокомандироване“ (EURODETACHEMENT). В нея се съдържа полезна информация за правата и задълженията на българските работници, командировани на територията на Федерална република Германия в рамките на предоставяне на услуги, и на техните работодатели.