Контакти

Уважаеми потребители,

       Уведомяваме Ви, че поради независещи от нас причини временно няма да може да осъществите връзка със стационарните телефони на Главна инспекция по труда за Централното управление на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3, гр. София.

Работи се по отстраняване на проблема.
За връзка с Агенцията, моля да използвате националния телефон 0700 17 670.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Адрес:
бул. "Княз Ал. Дондуков" № 3
София 1000
Булстат: 831545394
Електронна поща: info@gli.government.bg

ВИЖ НА КАРТАТА

Телефони за граждани

0700 17 670 - национален телефон
0800 14 008 - телефон за трудови злополуки
(00359) 2 8101 747 - телефон за граждани, работещи в чужбина
Подробна информация относно телефоните за граждани.

Деловодство
телефони:
02/8101 753
02/8101 760
e-mail: delovodstvo@gli.government.bg

Пресцентър / Press-Centre
телефони:
02/8101 764
e-mail: press@gli.government.bg

За технически въпроси
телефони:
02/8101 724
 
Кабинет на Изпълнителен директор
телефон: 02/8101 700
факс: 02/987 47 17
e-mail: secr-idirector@gli.government.bg

Кабинет на Заместник изпълнителен директор
телефон: 02/8101 730
e-mail: secr-zam.idirector@gli.government.bg

Кабинет на Главен секретар
телефон: 02/8101 756
факс: 02/8101 797
e-mail: secr-glsecretar@gli.government.bg

 


Консултации за украински граждани

Украински граждани могат да се обръщат към Инспекцията по труда за информация за трудовите си права в България чрез запитване на електронен адрес BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg

Прибывающие из Украины граждане могут адресовать свои вопросы Исполнительному агентству «Главная трудовая инспекция» посредством адреса электронной почты BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg

Громадяни, які прибувають з України, можуть поставити свої запитання до Виконавчого агентства "Головна інспекція праці" за електронною адресою BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg

Citizens arriving from Ukraine can address the Executive Agency GENERAL LABOUR INSPECTORATE via а special email BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg