Съобщение изх. №22091906/21.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Ангелов

Съобщение изх. №22091906/21.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Ангелов относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение изх. №22090700/14.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕН ЕР ДЖИ – ЕМ ТРЕЙДИНГ" ЕООД

Съобщение изх. №22090700/14.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕН ЕР ДЖИ – ЕМ ТРЕЙДИНГ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2231182/10.10.2022 г.