Съобщение с изх №22071064/04.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" Благоевград – гр. Благоевград, до Росалинда Асенова

Съобщение с изх №22071064/04.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" Благоевград – гр. Благоевград, до Росалинда Асенова относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение №ДОК22009125/14.07.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Снежана Карова

Съобщение №ДОК22009125/14.07.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Снежана Карова относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение №ДОК22008002/23.06.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Гергана Кочалиева

Съобщение №ДОК22008002/23.06.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Гергана Кочалиева относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение №ДОК22006765/25.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Семаа Сабриева

Съобщение №ДОК22006765/25.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Семаа Сабриева относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Съобщение №ДОК22005433/21.04.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Нанка Илиева

Съобщение №ДОК22005433/21.04.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Нанка Илиева относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.