Пристигащите от Украйна граждани могат да задават своите въпроси към ИА "Главна инспекция по труда" на специален електронен адрес

Контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ имат готовност да  консултират украинските граждани за техните трудови права. За целта е създаден имейл, на който те могат да задават своите въпроси, свързани с българското трудово законодателство, както и да подават сигнали, ако вече са наети на работа и считат, че правата им са нарушени.

Електронната поща е BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg и е публикувана в сайта на Инспекцията по труда, в рубриката контакти, както в секцията „За работодатели и работещи“, рубрика „Работа на чужденци на територията на Р България“. На посочения имейл експертите на ИА ГИТ ще отговарят своевременно на зададените въпроси, като за целта следва да бъдат посочени и контакти за обратна връзка.

Българските работодатели, които искат да наемат граждани от Украйна, следва да осигурят за тях еднакви условия на труд с колегите им от България, като те не могат да бъдат по-неблагоприятни от минималните, определени в трудовото законодателство.

Инспекцията по труда обръща внимание, че Агенцията не е част от процеса по уреждане на статута и осигуряване на достъп до пазара на труда на граждани на трети държави, както и на бежанци, но ще предоставя информация кой е компетентният орган.

Междувременно Министерството на труда и социалната политика разпространи съобщение с информация за облекчените процедури, по които украински граждани могат да получат достъп до пазара на труда в България https://www.mlsp.government.bg/dostp-do-pazara-na-truda-v-blgariya-za-grazhdani-na-ukrayna

Информация за възможностите за работа на украински граждани в България е публикувана и на сайта на Агенцията по заетостта https://www.az.government.bg/pages/vazmozhnosti-za-rabota-na-ukrainski-…