Инспекцията по труда разработи брошура с информация за основни трудови права на украинските граждани

Инспекцията по труда напомня, че работодателите са задължени да осигурят на украинските работници и служители същите условия на труд, при каквито работят българските им колеги.

Брошура с информация за основни трудови права, едновременно на български, украински, английски и руски език, изготви Инспекцията по труда. Целта е украинските граждани, пострадали от войната и търсещи заетост в България, да бъдат информирани за работното време, заплащането на труда, отпуските и др., както и какви документи е задължен да им предостави работодателят преди започване на работа, за да могат при необходимост те да потърсят защита на правата си.

Брошурата е черно-бяла, за да бъде лесно разпространението ѝ. Подготвена е в два формата, които са прикачени по-долу към съобщението - за четене онлайн и за удобно принтиране. 

Инспекцията по труда напомня, че работодателите са задължени да осигурят на украинските работници и служители същите условия на труд, при каквито работят българските им колеги.