ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ СЪС СЕДАЛИЩЕ КЮСТЕНДИЛ Е С ПРОМЕНЕН АДРЕС

Уважаеми граждани,

Информираме Ви, че Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Кюстендил е с нов адрес: гр. Кюстендил, бул. „Македония“ № 2  ет. 4.

          Телефон за контакти: 078/55 20 58.