Дирекция „Инспекция по труда - Русе“

Адрес: 7000, гр. Русе, ул. "Александровска" № 53
телефони: (082) 82 70 40
факс: (082) 82 70 40
e-mail: ditRuse@gli.government.bg

Директор: Ирена Николаева

Работно време:
Понеделник - Петък 
09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:
Понеделник - Петък 
15:30 ч. - 17:30 ч.

Удобни спирки на градския транспорт:

Няма.

Налични платени паркинги:

Има.

Зона за паркиране около сградата:

Няма.