Дирекция „Инспекция по труда - Перник“

Адрес: 2300, гр. Перник, пл. "Кракра" № 1, Синдикален дом, ет. 6
телефони: (076) 60 14 84
факс: (076) 60 14 84
e-mail: ditPernik@gli.government.bg

Работно време:
Понеделник - Петък 
09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:
Понеделник - Петък 
10:00 ч. - 12:00 ч.
14:00 ч. - 16:00 ч.

Удобни спирки на градския транспорт:

Спирка „ЖП Гара“ :
Автобуси №№ 10, 11, 12

Налични платени паркинги:

Няма. Безплатен паркинг зад сградата на Д ИТ Перник.

Зона за паркиране около сградата:

Свободна зона за паркиране.