Дирекция „Инспекция по труда - Габрово“

Адрес: 5300, гр. Габрово, ул. "Брянска" № 30
телефони: (066) 80 82 92
факс: (066) 80 82 92
e-mail: ditGabrovo@gli.government.bg

Работно време:
Понеделник - Петък 
09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:
Понеделник - Петък 
09:00 ч. - 12:30 ч.
13:00 ч. - 17:30 ч.

Удобни спирки на градския транспорт:

Спирка „ПГМТ“ (Брянска)
Спирка „Рачо Ковача“:

Автобусни линии номер: 2,6,7.

Налични платени паркинги:

Има платени/безплатни паркинги.

Зона за паркиране около сградата:

Свободна зона за паркиране.