Дирекция „Инспекция по труда - Шумен“

Адрес: 9700, гр. Шумен, бул. "Славянски" № 30
телефони: (054) 83 02 31; 83 03 05
e-mail: ditShumen@gli.government.bg

Директор: Пламен Събев

Работно време:
Понеделник - Петък 
09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:
Понеделник - Петък 
09:00 ч. - 17:30 ч.

Удобни спирки на градския транспорт:

Няма.

Налични платени паркинги:

Налични общински платен паркинг.

Зона за паркиране около сградата:

Синя зона.