Дирекция „Инспекция по труда - Плевен“

Адрес: 5800, гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" №1
телефони: (064) 80 03 69
e-mail: ditPleven@gli.government.bg

Работно време:
Понеделник - Петък 
09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:
Понеделник - Петък 
09:00 ч. - 17:30 ч.

Удобни спирки на градския транспорт:

Няма. Сградата се намира в идеалния център на града и могат да се използват спирките на градския транспорт, които обслужват централната градска част.

Налични платени паркинги:

Няма.

Зона за паркиране около сградата:

Има безплатни места за паркиране около сградата, както и на площада пред намиращия се в непосредствена близост Институт по лозарство и винарство. Около сградата, на ул. „Ал. Стамболийски“ е обособена „Зелена зона“ за почасово паркиране.