Дирекция „Инспекция по труда - Ловеч“

Адрес: 5500, гр. Ловеч, бул. "България" №10
телефони: (068) 60 15 04
факс: (068) 60 15 04
e-mail: ditLovech@gli.government.bg

Работно време:
Понеделник - Петък 
09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:
Понеделник - Петък 
09:00 ч. - 12:00 ч.
13:00 ч. - 17:30 ч.

Удобни спирки на градския транспорт:

Спирка ОББ - на 300 метра в северна посока:
Автобуси № 1, 4 (спират и автобуси от някои междуселищни линии)

Налични платени паркинги:

Има както платени, така и безплатни паркоместа, но броят им е ограничен.

Зона за паркиране около сградата: