Дирекция „Инспекция по труда - Кюстендил“

Адрес: 2500, гр. Кюстендил, бул. „Македония“ № 2,  ет. 4
телефони: (078) 55 20 58
e-mail: ditKustendil@gli.government.bg

Работно време:
Понеделник - Петък 
09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:
Понеделник - Петък 
09:00 ч. - 17:30 ч.

Удобни спирки на градския транспорт:

Няма градски обществен транспорт.

Налични платени паркинги:

Няма.

Зона за паркиране около сградата:

Свободна зона за паркиране.