Дирекция „Инспекция по труда - Смолян“

Адрес: 4700, гр. Смолян, бул. "България" № 58
телефони: (0301) 6 37 39; 6 33 42
e-mail: ditSmolyan@gli.government.bg

Работно време:
Понеделник - Петък 
09:00 ч. - 17:30 ч.

Часове за консултации на място:
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч.

Удобни спирки на градския транспорт:

Спирка „Военно окръжие“ и спирка „Кино дружба“:
Автобусните линии - № 1, 2 и 3.

Налични платени паркинги:

Няма. Безплатен паркинг.

Зона за паркиране около сградата:

Свободна зона за паркиране.