Публични покани до 15.04.2016 г.

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
29 28.10.2020 г. Публична покана | възложена „Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда“, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука“ на служителите на ИА “Главна инспекция по труда““
Адрес в РОП: 9051397
27 28.10.2020 г. Публична покана | приключена Избор на доставчик на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 9049719
26 28.10.2020 г. Публична покана | възложена Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Адрес в РОП: 9048560
24 28.10.2020 г. Публична покана | възложена „Осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 9047341
23 28.10.2020 г. Публична покана | възложена „Сертифициране на система за управление на информационната сигурност в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в съответствие с изискванията на международният стандарт ISO/IEC 27001:2013 , по Проект BG051PO001-6.1.06 “Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Адрес в РОП: 9044763
22 28.10.2020 г. Публична покана | прекратена „Сертифициране на система за управление на информационната сигурност в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в съответствие с изискванията на международният стандарт ISO/IEC 27001:2013 , по Проект BG051PO001-6.1.06 “Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Адрес в РОП: 9043512
21 28.10.2020 г. Публична покана | възложена „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““
Адрес в РОП: 9043136
19 28.10.2020 г. Публична покана | затворена Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда“, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука и общо заболяване“ на служителите на ИА “Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 9040205
14 28.10.2020 г. Публична покана | затворена Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 9036980