Съобщение изх. №230825479/18.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Плевен до "СИТИ КОМ ТРЕЙД" ЕООД

Съобщение изх. №230825479/18.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Плевен до "СИТИ КОМ ТРЕЙД" ЕООД относно съставен/и АУАН №15-2300263/15.09.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТПлевен-23082547.pdf 51.15 KB