Съобщение изх. №23082429/18.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ВИКТОРИО ТРЕЙД" ООД

Съобщение изх. №23082429/18.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ВИКТОРИО ТРЕЙД" ООД относно съставен/и АУАН №21-2300189/08.09.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТСмолян-23082429.pdf 290.77 KB