Съобщение изх. №23082722/19.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" - гр. София до "ХАРЕМ ЛАУНДЖ" ЕООД

Съобщение изх. №23082722/19.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" - гр. София до "ХАРЕМ ЛАУНДЖ" ЕООД относно съставен/и АУАН №23-2300517, №23-2300518 и №23-2300519 – всичките от дата 16.08.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТСофийскаОбласт-23082722.pdf 856.28 KB