Съобщение изх. №23083755/25.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ЛМП-БЪЛГАРИЯ" ООД

Съобщение изх. №23083755/25.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ЛМП-БЪЛГАРИЯ" ООД относно съставен/и АУАН №21-2300196 и №21-2300197 – всичките от дата 11.09.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТСмолян-23083755.pdf 306.9 KB