Съобщение изх. №23083764/25.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Велико Търново до "ДЕФО КЪМПАНИ ГРУП" EООД

Съобщение изх. №23083764/25.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Велико Търново до "ДЕФО КЪМПАНИ ГРУП" EООД относно съставен/и шест броя АУАН от №04-001399 до №04-001404 включително – всичките от дата 28.08.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТВеликоТърново-23083764.pdf 103.68 KB