Съобщение изх. №23084633/28.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "АГРОЗЪРНО СТИЛ-1" ЕООД

Съобщение изх. №23084633/28.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "АГРОЗЪРНО СТИЛ-1" ЕООД относно съставен/и АУАН №05-2300146/05.09.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТВидин-23084633.pdf 91.23 KB