Съобщение изх. №23012705/28.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "ТАНГО 101" ЕООД

Съобщение изх. №23012705/28.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "ТАНГО 101" ЕООД относно съставен/и 17 броя АУАН с поредни номера от №08-2300180 до №08-2300196 включително – всичките от дата 19.09.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТДобрич-23012705.pdf 69.2 KB