Съобщение изх. №23085897/03.10.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕВРОКАРГО ТРАНСПОРТ" ООД

Съобщение изх. №23085897/03.10.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕВРОКАРГО ТРАНСПОРТ" ООД относно съставен/и АУАН №01-2300398/28.07.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТБлагоевград-23085897.pdf 121.89 KB