Съобщение изх. №23011427/30.08.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "САНДРА-АНИ" ЕООД

Съобщение изх. №23011427/30.08.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "САНДРА-АНИ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2327384/31.07.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТДобрич-23011427.pdf 58.09 KB