Съобщение изх. №23080269/07.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ЛУУП ТИ ЕС" ЕООД

Съобщение изх. №23080269/07.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ЛУУП ТИ ЕС" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2331473/30.08.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТВарна-23080269.pdf 79.51 KB