ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 22 декември 2015 г. (вторник) от 10.00 ч. в залата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), бул. „Дондуков' № 3, етаж 1, ще се проведе заключителна пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите по проект BG051PO001-6.1.07 'Подобряване контрола на труда'. Участие в пресконференцията ще вземе г-н Георги Милчин, главен секретар на Агенцията.

ИА ГИТ е конкретен бенефициент по проекта, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Поканени са представители на медиите, директори на дирекции и асистенти.