Документи за участие в подбор за длъжността Асистент в инспекционната дейност