Списък на одобрените и неодобрените кандидати за асистенти в инспекционната дейност в отдел “Видин“, Дирекция “Инспекция по труда“ Монтана