Обява за подбор за свободни работни места за длъжността „Асистент в инспекционна

Обява за подбор за свободни работни места за длъжността „Асистент в инспекционната дейност” с място на работа: Дирекция „Инспекция по труда” София;Дирекция „Инспекция по труда” Бургас;Дирекция „Инспекция по труда” Ловеч; Дирекция „Безопасност на труда и анализ на контролната дейност”.