Списък на одобрените и неодобрените кандидати за асистенти в инспекционната дейност в Дирекция “Безопасност на труда и анализ на контролната дейност“