Списък на одобрените и неодобрените кандидати за асистенти в инспекционната дейност в Дирекция “Инспекция по труда“ Ловеч