Работа като домашни помощници и лични асистенти в Австрия

ИА „Главна инспекция по труда” публикува информация и документи за законодателството в Австрия, регламентиращо услугите по домовете:

- ЗАКОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ПО ДОМОВЕТЕ

unknown.gifЗакон за обслужване по домовете.tif (1.76 MB)

- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА 'ЛИЧЕН АСИСТЕНТ'

doc.gifИнформация за дейността личен асистент.doc (58 KB)

- ФОРМУЛЯРИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

doc.gifФинансова помощ.doc (156 KB)

doc.gifМолба за предоставяне на финансова помощ - наети.doc (159 KB)

doc.gifМолба за предоставяне на финансова помощ - самонаети.doc (176.5 KB)

pdf.gifИнфоормационна брошура за работа като лични асистенти в Австрия (1.52 MB)