Колко служители са необходими на един денонощен пост – 24 часа, 365 дни годишно с един служител на смяна?

За 2024 г.: Отговорът е 4,979 охранители, като принципът за изчисление е следният:

 • Необходимия брой човекочасове е 8784 (24 часа умножени по 366 дни в годината)
 • Работните часове през 2024 г. са 2008 (251 работни дни умножени по 8 часа)
 • От тях следва да се извадят 160 часа (20 дни платен годишен отпуск умножени по 8 часа)
 • Работните часове за 2024 г. са 1848 часа.
 • Нощният труд за 2024 г. при 24 часов пост е 2928 (366 дни умножени по 8 часа)
 • Нощният труд за 2024 г. при 24 часов пост, след приравняване на нощния труд към дневния, преобразуван с коеф. 1,1428 е 3346 часа (2 928 часа нощен труд умножени по 1,1428)
 • Дневният труд през 2024 г. е в размер на 5 856 (16 часа дневен труд на денонощие умножение по 366 дни в годината)
 • Общия брой на часовете, които следва да се отработят е 9 202 (5 856 дневен труд плюс 3346 нощен труд приравнен към дневен)

Броя на охранителите е 9 202 часа (броя на часовете труд, които трябва да се положат) разделени на 1848 часа (часовете труд, които всеки работник може да положи за 2024 г.) = 4,979 охранители на един пост.


За 2023 г.: Отговорът е 5,03 охранители, като принципът за изчисление е следният:

 • Необходимия брой човекочасове е 8760 (24 часа умножени по 365 дни в годината)
 • Работните часове през 2023 г. са 1984 (248 работни дни умножени по 8 часа)
 • От тях следва да се извадят 160 часа (20 дни платен годишен отпуск умножени по 8 часа)
 • Работните часове за 2023 г. са 1824 часа.
 • Нощният труд за 2023 г. при 24 часов пост е 2920 (365 дни умножени по 8 часа)
 • Нощният труд за 2023 г. при 24 часов пост, след приравняване на нощния труд към дневния, преобразуван с коеф. 1,1428 е 3337 часа (2 920 часа нощен труд умножени по 1,1428)
 • Дневният труд през 2023 г. е в размер на 5 840 (16 часа дневен труд на денонощие умножение по 365 дни в годината)
 • Общия брой на часовете, които следва да се отработят е 9 177 (5 840 дневен труд плюс 3337 нощен труд приравнен към дневен)

Броя на охранителите е 9 177 часа (броя на часовете труд, които трябва да се положат) разделени на 1824 часа (часовете труд, които всеки работник може да положи за 2023 г.) = 5,03 охранители на един пост.