След три дни проверки инспекторите по труда установиха бащата на малолетното дете, полагащо павета в София

Неглижирането на родителските задължения е извън материалната компетентност на Агенцията

 

След като Инспекцията по труда се самосезира по публикацията във Фейсбук за малолетно дете, редящо павета на столичния булевард „Цар Борис III”, публикувана през уикенда, от понеделник (28.08.2023 г.) контролните органи на Агенцията извършиха многократни  изненадващи  проверки до установяване на работниците, пряко ангажирани с полагането на паветата. По време на осъществения контрол малолетното дете не бе заварено на обекта, което е задължително условие, за да могат инспекторите по труда да предприемат мерки по компетентност.

Едва през вчерашния ден (30.08.2023 г.), при поредните проверки, извършени от четири екипа на Инспекцията по труда, на обекта бяха установени работници, извършващи дейности по полагане на тротоарните настилки, включително и бащата на детето. По време на проверките, за които бе поискано съдействие на правоохранителните органи, бе констатирано, че работниците са без лични предпазни средства, като трима от тях са и без сключени трудови договори. Проверката на работодателя, при когото са установени нарушенията, продължава, като се осъществява цялостен контрол, включително и за осигуряване на здраве и безопасност при работа. За отстраняването на нарушенията ще бъдат предприети предвидените от закона мерки. Санкцията за работник без трудов договор e от 1500 лв. до 15 000 лв. за всеки отделен случай. Работодателят губи и право да участва в обществени поръчки за срок от три години от датата на влизане в сила на наказателното постановление.

По повод поставените от медии въпроси какви мерки ще бъдат предприети спрямо детето и родителите му, Главна инспекция по труда уточнява, че неглижиране изпълнението на родителските задължения е извън материалната компетентност на Агенцията. Установените по време на проверките факти и обстоятелства в тази насока са предоставени на органите за закрила на детето за предприемане на мерки по компетентност.

От Инспекцията по труда уточняват, че в България детският труд е забранен до 16 години – възрастта, до която според Конституцията е задължително образованието. Ненавършилите 18 години могат да бъдат назначавани на работа само след разрешение от Агенцията. Наемането на непълнолетни без разрешение е квалифицирано като престъпление и се преследва по Наказателния кодекс, поради което при установяване на такива нарушения се уведомява Прокуратурата.

При всяка проверка, независимо от нейната тематика, задължително се следи и за работа на непълнолетни лица. С приоритет се реагира и на подадени сигнали, които съдържат информация за използване на детски труд. За да могат да предприемат предвидените в закона действия обаче контролните органи на Инспекцията по труда следва да установят непълнолетното лице на работното място да полага труд. Практиката показва, че когато дадени нерегламентирани действия бъдат разпространени публично, преди информиране на съответните компетентни органи, след това те са възпрепяствани да установят безспорно нарушението, тъй като работодателите предприемат мерки за недопускането му преди извършването на физическата проверка.

Поради големия обем от фирми, извършващи строително-монтажни дейности на обекта, проверките продължават.