Министър Шалапатова присъства на Националното съвещание на Главна инспекция по труда

В периода 06-07 февруари 2024 г. Главна инспекция по труда проведе Национално съвещание на ръководството и директорите на териториалните ѝ дирекции. В него взе участие министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова и ресорният заместник-министър Гинка Машова. Съвещанието бе възможност да се обсъдят текущите проблеми, да се покажат постигнатите резултати от контролната дейност за 2023 г. и да се обсъдят бъдещите цели за 2024 г.

           В своето приветствие към присъстващите изпълнителният директор на Агенцията инж. Екатерина Асенова подчерта, че тази институция е създадена, за да пази живота, а образът на инспектора по труда трудно би могъл да се впише в общите представи на българските граждани за държавния служител.

            Широката нормативна уредба, с която работят инспекторите по труда, контролирайки над 500 нормативни актове, е доказателство за високата професионална квалификация, с която те трябва да разполагат, за да контролират по най-ефективния начин спазването на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности.

           Министър Шалапатова сподели, че предизвикателствата пред работата на контролния орган са общи с тези, с които се сблъскват и инспекторите по труда от другите държави членки.

           В презентацията, изнесена от главния директор на Главна дирекция „Инспектиране на труда“ Димо Иванов, бяха представени и част от благодарствените писма, които се получават от граждани, на които инспекторите по труда са помогнали, като са защитили техните трудови права. Министър Шалапатова каза, че тези писма трябва да бъдат повод за гордост и мотивация за всеки инспектор. Благодарствените писма ѝ бяха предоставени в папка, за да може да се запознае с тях лично.

         По време на срещата инспекторите по труда получиха уверението на министър Шалапатова и заместник-министър Машова, че в лицето на екипа на Министерството на труда и социалната политика имат пълна подкрепа за подобряване не само на заплащането в сферата, но и на условията на труд. Това са само част от мерките за преодоляване на недостига на кадри и привличането на млади инспектори.