Главната инспекция по труда получи награда за добра практика от Европейския орган по труда

ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) бе наградена за отличителна добра практика от Европейския орган по труда (ЕОТ) на официална церемония в град Брюксел, Кралство Белгия. Грамотата и плакетът, които Агенцията получи, са за проекта, изпълняван съвместно с консултативните центрове по трудово право Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg (AuL), на тема: „Транснационално сътрудничество в подкрепа на български работници в строителния и други сектори“.

Награждаването се състоя по време на Годишната конференция на Европейския орган по труда, на която бяха отбелязани 5 години от създаването на ЕОТ и 30 години от създаването на портала на европейските служби по заетост EURES. На форума присъстваха високопоставени представители от държавите членки, на европейски институции и на социалните партньори. Срещата бе възможност да се направи равносметка на свършената досега работа и да се набележат избрани теми, важни за бъдещето на Европейския орган по труда, работата по които да направи трудовата мобилност по-ефективна и справедлива.

Сред основните цели, заложени в сътрудничеството с AuL, са превенцията от дискриминация, експлоатация или всяко друго нарушаване на правата на българските мигранти и командированите в Германия работници. Дейностите по проекта са насочени към повишаване информираността им за техните права. Полагат се усилия и за улесняване на комуникацията между българските инспектори по труда и организациите в Германия, ангажирани със защитата на правата на командированите работници.

Повече информация за сътрудничеството между България и Германия, отличено като добра практика, можете да намерите тук: https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2024-04/BG_good-practice_transnational-cooperation-BG-DE-construction.pdf

Информация за практики, представени от другите държави членки, участвали в конкурса на ЕОТ, са изброени в библиотеката с добри практики на организацията, достъпна на следния адрес: https://www.ela.europa.eu/en/call-good-practices-2023

Информация за наградата бе качена на сайта на Европейския орган по труда, в редица немски източници, както и на страницата на Берлинския сенат..

 

Файлови документи
Прикачен файл Размер
Награда за добра практика 509.46 KB