Решение за определяне на изпълнител № 21045940 от 08.06.2021 г.