Съобщение изх. №23085525/02.10.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кърджали до "ДИПОЛ" ЕООД

Съобщение изх. №23085525/02.10.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кърджали до "ДИПОЛ" ЕООД относно съставен/и АУАН №09-2300253/21.09.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТКърджали-23085525.pdf 76.45 KB