Съобщение №ДОК22012267/21.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Бургас до "АСТЕРИ ХОТЕЛС" ЕООД

Съобщение №ДОК22012267/21.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Бургас до "АСТЕРИ ХОТЕЛС" ЕООД относно съставени АУАН №№ 02-2200336, 02-2200337, 02-2200338, 02-2200339, 02-2200340, 02-2200342, 02-2200343, 02-2200345 и 02-2200346 – всичките от дата 05.09.2022 г.

Съобщение изх. №22080420/19.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Монтана до "МЕТАН ОЙЛ" ЕООД

Съобщение изх. №22080420/19.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Монтана до "МЕТАН ОЙЛ" ЕООД относно съставени АУАН №№ 12-2200172, 12-2200173, 12-2200174, 12-2200175, 12-2200176, 12-2200177, 12-2200178 и 12-2200179 – всичките от 20.07.2022 г.

Съобщение изх. №22080422/19.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Монтана до "БЪКСТРОЙ" ЕООД

Съобщение изх. №22080422/19.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Монтана до "БЪКСТРОЙ" ЕООД относно съставени АУАН №12-2200161 и АУАН №12-2200162 – всичките от дата 12.07.2022 г.

Съобщение изх. №22080158/16.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "НОВА СПЕКТЪР 2010" ЕООД

Съобщение изх. №22080158/16.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "НОВА СПЕКТЪР 2010" ЕООД относно съставени АУАН №№ 08-2200182, 08-2200183 и 08-2200184 – всичките от дата 29.08.2022 г.

Съобщение изх. №22079024/12.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "БРЕСТАК"

Съобщение изх. №22079024/12.09.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "БРЕСТАК" относно съставени АУАН №№ 03-2200904, 03-2200905, 03-2200906, 03-2200907, 03-2200908 И 03-2200909 – всичките от дата 02.09.2022 г.

Съобщение изх. №22075495/23.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПЛОДЧЕТА 21" ЕООД

Съобщение изх. №22075495/23.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПЛОДЧЕТА 21" ЕООД относно съставени АУАН №03-2200764 и АУАН №03-2200765 – всичките от дата 28.07.2022 г.

Съобщение изх. №22074220/17.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "СТРУМА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Съобщение изх. №22074220/17.08.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "СТРУМА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД относно съставени АУАН №№ 05-2200097, 05-2200098 и 05-2200099 – всичките от дата 21.07.2022 г.