Съобщения по чл. 416, ал.3 от КТ и чл. 79, ал.2 от ЗТМТМ

Съобщение изх. №24034097/23.04.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ВИ ТИ ИНВЕСТ АГРО" ЕООД

Съобщение изх. №24034097/23.04.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ВИ ТИ ИНВЕСТ АГРО" ЕООД относно съставен/и АУАН №21-2400027, №21-2400028, №21-2400029 и 21-2400030 – всичките от дата 05.03.2024 г.

Съобщение изх. №24030962/18.04.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПРОЕКТСТРОЙ БИЛДИНГ" ЕООД

Съобщение изх. №24030962/18.04.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПРОЕКТСТРОЙ БИЛДИНГ" ЕООД относно съставен/и АУАН №№ 03-2400081, 03-2400082, 03-2400083, 03-2400084 и 03-2400085 – всичките от дата 26.03.2024 г.

Съобщение изх. №24022100/29.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ВИ ТИ ИНВЕСТ АГРО" ЕООД

Съобщение изх. №24022100/29.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ВИ ТИ ИНВЕСТ АГРО" ЕООД относно съставен/и АУАН №21-2400028 и №21-2400029 – всичките от дата 05.03.2024 г.

Съобщение изх. №24022100/29.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ВИ ТИ ИНВЕСТ АГРО" ЕООД

Съобщение изх. №24022100/29.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ВИ ТИ ИНВЕСТ АГРО" ЕООД относно съставен/и АУАН №21-2400027 и №21-2400030 – всичките от дата 05.03.2024 г.