Съобщения по чл. 416, ал.3 от КТ и чл. 79, ал.2 от ЗТМТМ

Съобщение изх. №23012705/28.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "ТАНГО 101" ЕООД

Съобщение изх. №23012705/28.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "ТАНГО 101" ЕООД относно съставен/и 17 броя АУАН с поредни номера от №08-2300180 до №08-2300196 включително – всичките от дата 19.09.2023 г.

Съобщение изх. №23083764/25.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Велико Търново до "ДЕФО КЪМПАНИ ГРУП" EООД

Съобщение изх. №23083764/25.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Велико Търново до "ДЕФО КЪМПАНИ ГРУП" EООД относно съставен/и шест броя АУАН от №04-001399 до №04-001404 включително – всичките от дата 28.08.2023 г.

Съобщение изх. №23083755/25.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ЛМП-БЪЛГАРИЯ" ООД

Съобщение изх. №23083755/25.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ЛМП-БЪЛГАРИЯ" ООД относно съставен/и АУАН №21-2300196 и №21-2300197 – всичките от дата 11.09.2023 г.

Съобщение изх. №23082722/19.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" - гр. София до "ХАРЕМ ЛАУНДЖ" ЕООД

Съобщение изх. №23082722/19.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" - гр. София до "ХАРЕМ ЛАУНДЖ" ЕООД относно съставен/и АУАН №23-2300517, №23-2300518 и №23-2300519 – всичките от дата 16.08.2023 г.

Съобщение изх. №23082319/15.09.2023 г. Дирекция "Трудова мобилност" на ИА ГИТ до "СИ ДЖЕЙ СЪПОРТ СЪРВИС" ЕООД

Съобщение изх. №23082319/15.09.2023 г. Дирекция "Трудова мобилност" на ИА ГИТ до "СИ ДЖЕЙ СЪПОРТ СЪРВИС" ЕООД относно съставен/и шест броя АУАН с поредни номера от №29-2300093 до №29-2300098 включително – всичките от дата 05.09.2023 г.