Пресцентър

Командироване на работници в Латвия и портала на системата за уведомяване

Работодател от друга държава-членка на Европейския съюз или на държава от Европейското икономическо пространство, който командирова работник, за да работи в Латвия, има задължение да информира Държавната инспекция по труда, по електронен път

Инспекторите по труда посетиха учебни заведения в страната за повишаване информираността на младежите за техните трудови права

По повод 116 години от създаването на Главна инспекция по труда бе организирана кампания за повишаване осведомеността за трудовите права сред младежите, започващи първа работа.

Инспекторите по труда извършиха 1440 бр. проверки по морските курорти

Контролните органи на Инспекцията по труда установиха 8246 бр. нарушения при 1440 бр. проверки, извършени по време на кампанията през активния летен сезон. Заетите в проверените обекти със сезонен характер в морските населени места са 35 000 души. Традиционно акцент в проверките е превенцията на недекларирания труд и контролът по спазване на разпоредбите за разпределение на работното време и заплащането на труда.

Над 2.2 млн. лв. забавени възнаграждения изплатиха работодатели за месец

Над 2.2 млн. лв. забавени възнаграждения, включително и за минали периоди, изплатиха работодателите по време на извънредната кампания на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), насочена към предприятия, в които в предходни периоди е установявано забавяне на заплати. Тя беше организирана в периода 05.09.2023 г.

Фонд „Условия на труд“ финансира обучение за нововъзникващи рискове за инспектори по труда

Тридневно обучение за превенция на нововъзникващите рискове и свързаните с тях предизвикателства в контекста на безопасността и здравето при работа ще преминат 40 инспектори по труда и 15 представители на социалните партньори – специалисти по здраве и безопасност. Обучението се провежда в периода 15 ноември – 17 ноември 2023 г.

Главната инспекция по труда провери работодатели по сигнали на Посолството на Индия

По повод постъпили в Посолството на Република Индия и препратени по компетентност сигнали за лоши условия на труд и настаняване, неосигурени здравни грижи и тормоз от работодателя, контролните органи на Инспекцията по труда провериха предприятия, наели индийски граждани.

Институции и социални партньори поздравиха Главна инспекция по труда

Ръководството и служителите на ИА „Главна инспекция по труда“ изказват своите искрени благодарности за всички пожелания, отправени към работещите в една от най-старите институции у нас по случай нейната 116-а годишнина. Вие сте част от партньорите, с които ще продължаваме да работим за подобряване