Инспектори по труда се включиха като доброволци в дейностите в с. Богдан и с. Каравелово, област Пловдив

По призив на областния управител на област Пловдив – Ангел Стоев, инспектори по труда на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пловдив се включиха като доброволци в дейностите по отстраняване на щетите, нанесени от големите наводнения в с. Богдан и с. Каравелово, област Пловдив.

ИА ГИТ се самосезира след публикации за вероятни масови уволнения в „Неохим“ АД

С цел да се гарантират в най-пълна степен трудовите права на работещите, контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ се самосезираха след публикации за освобождаването на 61 работници от торовия завод „Неохим“ АД в гр.

Екатерина Асенова е назначена за изпълнителен директор на Инспекцията по труда

Екатерина Асенова е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Тя има 23 години стаж в Агенцията и до момента е била директор на дирекция „Инспекция по труда“ София Област.

Инспекцията по труда разширява контрола по морските курорти

Агенцията е партньор на НАП в кампанията „Не затваряй бъдещето си в плик“

От началото на м. юли 2022 г., предвид активизирането на летния туристически сезон, контролът в обектите със сезонен характер по Черноморието е основен приоритет за дирекциите „Инспекция по труда“ Бургас, Варна и Добрич, на територията на които се намират курортни населени места.

Работодателите трябва да предприемат мерки за намаляване на рисковете от работа при високи температури

Поради започналото повишаване на температурите Инспекцията по труда напомня, че работодателите са  длъжни да предприемат мерки за минимизиране на риска при работа в горещините.