Новини

Съвместни действия за по-добра защита на българските работници в Германия планират контролни органи

Седмица на съвместните действия между Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) и релевантни структури в Р Германия се провежда от 16 май 2022 г. във федерална провинция Северен Рейн-Вествалия като част от Работната програма за партньорство между министерствата на труда на България и Германия.

При работа без трудов договор се губи възможността за защита на трудови и осигурителни права

Инспекцията по труда създаде брошура с информация за основните трудови права и начините за подаване на сигнали, когато те са нарушени

Предвид активизирането на наемане на работна сила за предстоящия туристически сезон Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) предупреждава, че сезонната заетост крие висок риск от използване на недеклариран труд.

На 03 май 2022 г. изтича срокът за подаване на декларацията за условията на труд

ИА ГИТ напомня, че съгласно нормативната уредба по електронен път декларациите следва да бъдат попадени през утвърден за целта програмен продукт

Инспекцията по труда напомня, че крайният срок за подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2022 г. е 03 май, поради факта, че 30 април е почивен ден.

Силни системи за безопасност и здраве в условията на КОВИД-19 отчете Международната организация на труда

Пандемията от КОВИД-19 показа, че е налице силна система по безопасност и здраве при работа (БЗР), отбелязват от Международната организация на труда (МОТ).

Инспекцията по труда разработи брошура с информация за основни трудови права на украинските граждани

Инспекцията по труда напомня, че работодателите са задължени да осигурят на украинските работници и служители същите условия на труд, при каквито работят българските им колеги.

Брошура с информация за основни трудови права, едновременно на български, украински, английски и руски език, изготви Инспекцията по труда.

Инспекцията по труда напомня, че работата на официални празници се заплаща с увеличение

По повод серията официални празници – Великден, Деня на труда (01.05.) и Гергьовден, ИА „Главна инспекция по труда” напомня на работниците и работодателите, че трудът, който се полага в празнични дни във всички случаи, се заплаща с увеличение, което е минимум в двоен размер.

Инспекцията по труда се включва в обучения на земеделци за спазване на трудовото законодателство

Онлайн семинар на тема „Спазване на трудовото законодателство, в т.ч. осигуряване на здраве и безопасност при работа за работещите в земеделието“, организират Централното управление на Националната служба за съвети в земеделието и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Обучението ще се проведе на 19.04.2022 г. от 9.30 ч. до 12 ч.

Инспектори по труда и на ИА „Автомобилна администрация“ участваха в съвместни проверки с нидерландски колеги

Съвместни проверки на инспектори по труда и контролните органи в транспорта на България и Нидерландия, в рамките на тяхната компетентност, бяха осъществени в края на март и началото на април 2022 г. с подкрепата и координацията на Европейския орган по труда (ЕОТ).

ПРОФИЛАКТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ЗОП

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че считано от 06.04.2022 г., се преустановява издаването на електронни удостоверения чрез „Системата за електронни удостоверения“, поддържана от ИА ГИТ, поради необходимост от извършване на профилактика.

При необходимост за издаване на удостоверения за участие в обществени поръчки и по европейски проекти (чл. 58, ал. 1, т. 3 от Закона да обществените поръчки), следва да подадете Вашето заявление: