Работа на чужденци на територията на България

Пристигащите от Украйна граждани могат да задават своите въпроси към ИА "Главна инспекция по труда" на специален електронен адрес

Контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ имат готовност да  консултират украинските граждани за техните трудови права.

Инспекцията по труда надгради националния уебсайт за командированите лица

Инспекцията по труда адаптира Единния уебсайт относно командированите лица, който има ангажимент да поддържа за България, с промените в законодателството на европейско и национално ниво, касаещи командироването в рамките на предоставянето на услуги.