Процедури

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
75 28.10.2020 г. събиране на оферти с обява | възложена „Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда“, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука“ на служителите на ИА “Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 9085847
74 28.10.2020 г. събиране на оферти с обява | възложена „Абонаментна поддръжка на локалната информационна инфраструктура и единната комуникационна инфраструктура на ИА ГИТ и структурните й звена“
Адрес в РОП: 9085372
59 28.10.2020 г. събиране на оферти с обява | възложена „Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда“, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука“ на служителите на ИА “Главна инспекция по труда“.
Адрес в РОП: 9073251
58 28.10.2020 г. събиране на оферти с обява | възложена Провеждане на национално изследване на тема „Прецизиране на действията на ИА ГИТ за по-целенасочено инспектиране на труда“
Адрес в РОП: 9073030
56 28.10.2020 г. събиране на оферти с обява | възложена „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““
Адрес в РОП: 9072295
54 28.10.2020 г. събиране на оферти с обява | приключена Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 9070832
53 28.10.2020 г. събиране на оферти с покана | възложена „Доставка наnbsp; 1 (един) нов автомобил за нуждите на ИА ГИТ“
Адрес в РОП:
51 28.10.2020 г. събиране на оферти с обява | прекратена „Доставка наnbsp; 1 (един) нов автомобил за нуждите на ИА ГИТ““
Адрес в РОП: 9068778
43 28.10.2020 г. събиране на оферти с обява | възложена „Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда“, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука“ на служителите на ИА “Главна инспекция по труда“
Адрес в РОП: 9061867
40 28.10.2020 г. събиране на оферти с обява | прекратена „Доставка на горива чрез карти за безналично плащанеnbsp; за нуждите на Централна администрация и дирекции „Инспекция по труда “
Адрес в РОП: 9060300