Делегация от Малайзия бе на посещение в Главната инспекция по труда

Интегрираният контрол и броят на нормативните актове, които са в основата на дейността на българските инспектори по труда, впечатлиха представителите на Националния институт за здравословни и безопасни условия на труд от Малайзия. Те бяха на работно посещение в България, в рамките на което посетиха и ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) с цел проучване на възможности за съвместна дейност и обмен на добри практики.

На срещата присъстваха инж. Екатерина Асенова – изпълнителен директор на ИА ГИТ, Цветомила Филипова – заместник изпълнителен директор, Георги Милчин – главен секретар, и Димитър Маджаров от Дирекция „Трудова мобилност“.

Инж. Екатерина Асенова запозна гостите със структурата и правомощията на ръководената от нея институция. Делегатите бяха впечатлени не само от дългогодишната история на Българската инспекция по труда, но и от широкия обхват на дейностите, които изпълняват инспекторите по труда, и от 500-те нормативни акта, по които осъществяват контрол всеки ден.

Айоп Салех – изпълнителен директор на Националния институт за здравословни и безопасни условия на труд, представи дейността на ръководената от него  институция, която осъществява дейност в рамките на Министерството на човешките ресурси в Малайзия. Основната мисия на Института е подобряване на безопасността и здравето на работното място посредством обучения, изследователска дейност и консултантски услуги. Инспекционната дейност на работодателите в страна се осъществява от отделен орган към същото министерство.

Маниванан Гоуин – заместник-председател на Института и ръководител на делегацията, отбеляза, че проблемът, свързан с работата без трудови договори е често срещан и в Малайзия.

Главната инспекция по труда представи националната си кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“, организирана с цел ограничаване на трудовия травматизъм и повишаване на информираността за значението на правилата за безопасна работа. В тази връзка гостите споделиха, че на година при тях се случват от 30 000 – 35 000 трудови злополуки. Броят на работещите в Малайзия е 14 млн. души.

В срещата със своя презентация се включи и Виолета Добрева, директор на Фонд „Условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика.