Онлайн семинар на тема „Спазване на трудовото законодателство, в т.ч. осигуряване на здраве и безопасност при работа за работещите в земеделието“, организират Централното управление на Националната служба за съвети в земеделието и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Обучението ще се проведе на 19.04.2022 г. от 9.30 ч. до 12 ч. Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация. Линкът за регистриране е https://forms.gle/jsGmfZRGCahQmRFv5 Линкът за достъп е  https://us06web.zoom.us/j/87262404312 ID за семинара е 872 6240 4312

По време на семинара експертите от Инспекцията по труда ще запознаят участниците със задълженията им по отношение законосъобразното възникване и изпълнение на трудовите правоотношения. Ще бъде представена и спецификата при наемането на работна сила с трудови договори за  краткотрайна сезонна селскостопанска работа – оформянето им, изплащане на възнагражденията и други. Образци на еднодневни договори могат да бъдат заявявани лесно по електронен път по всяко време, дори в извънработното за администрацията, през специално създадена система. Тя беше надградена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Присъстващите ще получат информация и за основните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Ще бъдат представени онлайн базираните инструменти за интерактивна  оценка на риска  OiRA, които могат да бъдат използвани и за инструктажи и обучения. Благодарение на Инспекцията по труда е разработен и достъпен на български език такъв инструмент специално за сектор „Селско стопанство“. На сайта на Европейската агенция за здраве и безопасност при работа (EU-OSHA), която поддържа платформата OiRA, от 2022 г. е представен и нов инструмент за сектора на английски език https://osha.europa.eu/bg/highlights/making-farms-safer-workplace-help-oira В него са разгледани основни мерки за безопасност, с които трябва да се съобразяват работниците. Представени са опасностите при работа със земеделска техника, използване на препарати, обработка на растенията и насажденията, отглеждане на животни и др.  OiRA инструментите са безплатни. За достъп до тях е достатъчна регистрация в платформата.

Информация за семинара и програмата на събитието е публикувана и на интернет страницата на Националната служба за съвети в земеделието.

https://www.naas.government.bg/bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/4888