ГИТ получи награда от Националния институт за помирение и арбитраж

       ИА „Главна инспекция по труда“ бе наградена за принос в развитието на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА).

          Наградата бе връчена по повод 20 години от създаването на Института.

         На церемонията присъстваха вицепремиерът Лазар Лазаров, заместник-министърът на труда и социалната политика Емил Мингов, изпълнителният директор на Главна инспекция по труда – Екатерина Асенова и представители на работодателски и синдикални организации.

        В словото си по повод откриването на тържественото заседание вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров отбеляза ключовата роля на института за намиране на баланса в трудовите отношения между работниците и работодателите.

       Министърът отбеляза още, че някои спорове се нуждаят от своя арбитър, за да бъдат решени и тук се откроява съществена роля на НИПА да помогне социалните партньори да намерят разумния компромис, за да защитят в най-пълна степен правата на работещите без това да е за сметка на правата на работодателите.