Съобщение изх. №23084408/27.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ХЛАД" ЕООД

Съобщение изх. №23084408/27.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ХЛАД" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2325012/01.08.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТБлагоевград-23084408.pdf 109.23 KB