Съобщение изх. №23085736/03.10.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Християн Атанасов

Съобщение изх. №23085736/03.10.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Християн Атанасов относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТБлагоевград-23085736.pdf 57.67 KB